Een nieuw boek “De Werkerscoöperatie”

 

“De Werkerscoöperatie”, een unieke en onmisbare gids

Voor de realisatie van het boek “De Werkerscoöperatie” werkten experts uit verschillende vakgebieden samen. Johann Wuestenberg van de Associatie voor OrganisatieOntwikkeling (AOO) leverde zijn bijdrage op vlak van de sociaal psychologische en organisatiekundige aspecten van een dergelijke coöperatie.

Het juridische gedeelte gaat m.n. ook dieper in op de Belgische wetgeving ter zake, maar de juridische basisprincipes en wat er precies allemaal juridisch geregeld moet worden in een coöperatie zijn universeel. De organisatiekundige aspecten van een coöperatie, zijn ook één op één overdraagbaar op bijvoorbeeld de Nederlandse maatschap- en partner- organisaties. M.n. waar het gaat over de noodzaak van een gedragen visie op de toekomst, de dynamiek van beslissingen nemen, bevoegdheden bepalen en de kwaliteit van informatie geldt dit zelfs voor bijna elke organisatievorm.

Toch even stilstaan bij het specifieke van een werkerscoöperatie:
In een werkerscoöperatie leveren de medewerkers niet alleen de arbeid maar ook de nodige financiële inbreng. De ondernemingscultuur is bovendien waarden gedreven: zo primeert de aandacht voor mens en samenleving op financiële winstmaximalisatie. Het hoeft geen betoog: in het huidige economische bestel met zijn vele onzekerheden zijn werkerscoöperaties van een onschatbare maatschappelijke waarde.

Welke coöperatieve principes nemen werkerscoöperaties dan precies in acht? Een aantal spelregels delen ze met andere ondernemingen, zoals beschikken over voldoende financiële middelen en complementaire werkkrachten. Ze onderscheiden zich daarentegen door een eigen sociaal- en vennootschapsrechtelijk kader en door hun democratische bestuur en de organisatie van de dagelijkse werking. Precies de aandacht voor mens en samenleving brengt met zich mee dat zorgvuldige interne communicatie en participatie van alle medewerkers van bijzonder groot belang is in een werkerscoöperatie.

Ondernemen is en blijft een risico. Bij coöperatief ondernemen is dat niet anders. Toch biedt deze ondernemingsvorm een heel aantal duurzame voordelen voor de ondernemers, ongeacht of ze ondernemen in hoofd- of bijberoep, als starter of als overnemer.

In België, maar ook in tal van andere Europese landen blijkt dat coöperatief werken écht werkt. De vele voorbeelden in dit boek geven je een andere kijk op het ondernemerschap.

Praktijkfiches
Gelijktijdig met het boek worden door Febecoop, een adviesbureau dat vooral werkt voor bedrijven in de sociale en coöperatieve economie, een reeks praktijkfiches uitgegeven over werkerscoöperaties. Dit gebeurt o.a. in samenwerking met de verschillende auteurs van het boek.
Deze fiches kan je bestellen of downloaden op www.samenwerkenenondernemen.be  
 
Recensies over “De werkerscoöperatie

‘Samen werken, verdienen en beslissen brengt verschillende vragen en uitdagingen met zich mee die in deze publicatie goed verduidelijkt worden.’
Lieve Jacobs, Trees Vandenbulcke en Hannes Hollebecq, Coopburo

‘Dit boek bevat zeer concrete en nuttige informatie over de praktische aspecten van werkerscoöperaties. Voor de eerste keer werd alle relevante informatie over sociale zekerheid, vennootschapsrecht en de organisatorische aspecten van werkerscoöperaties samengebracht.’
Peter Bosmans, Febecoop

‘Dit boek wil niet bekeren. Het legt glashelder alles uit wat je moet weten over de coöperatieve. Take your pick.’
Frank Van Massenhove, voorzitter directiecomité FOD sociale zekerheid

Boekgegevens De werkerscoöperatie
Auteurs zijn Dirk Ameel, Rudi Bollen, Joris De Wortelaer, Kristel Maasen, Willem Swinnen, Peter Tierens, Nora Timmermans, Muriel Wouters en Johann Wuestenberg.
De Werkerscoöperatie is uitgegeven door ACCO te Leuven (België) en ligt vanaf medio februari 2016 in de boekhandel. ISBN-nummer: 978 94 6292 541 0