De Associatie voor OrganisatieOntwikkeling (AOO) bestaat uit een groep internationale “organisatie ontwikkelaars”. Twee adviseurs (de partners) vormen op dit moment het bestuur van de Stichting de Associatie voor OrganisatieOntwikkeling. Als AOO werken wij intensief samen met een vaste, groeiende groep adviseurs, trainers en (interim)managers uit het binnen- en het buitenland (de geassocieerden). Allen hebben een langdurige en breed geschakeerde adviseurervaring.
Wat de Associatie bindt is de bereidheid elkaar wat betreft vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en te ondersteunen. Wij inspireren en consulteren elkaar, dagen elkaar uit om ons steeds weer te vernieuwen en prestaties van hoog niveau neer te zetten.
Ook vinden we het van belang ons te laten beïnvloeden en onze ideeën uit te wisselen in netwerken met collega's. Hoewel ieder doorgaans werkt voor eigen verantwoordelijkheid en rekening, werken we in een aantal projecten samen: met elkaar, met geassocieerden en met derden, als dat voor het product en voor de klant een extra bijdrage oplevert.
Verder vormen we vanuit de Associatie rond specifieke thema's of producten specifieke netwerken, die aan de ontwikkeling daarvan bijdragen.

De Associatie voor OrganisatieOntwikkeling legt zich toe op adviseren, coachen en trainen van met name het management van overheid, bedrijven en instellingen. Onder onze klanten bevinden zich organisaties uit de profit en not for profit sector, overheid, grote en kleine organisaties, internationaal en lokaal, zo ook adviesbureaus. De partners zijn onder meer lid van de International Organization Development Association (IODA).